สำหรับคนที่ดูคลิปวีดีโอไม่ได้ ( ทำครั้งเดียวดูได้ทุกเว็บจ้า )
1.ให้มาตั้งค่าที่ Windows Media Player โดยเข้ามาที่เมนู Start > Program > Accessories > Entertainment > Windows Media player ดังรูป
2.เมื่อเข้าโปรแกรม Window Media Player แล้วให้เข้าไปที่เมนู Tools > Options ดังรูป
3.จากนั้นให้เลื่อนแท็บ ไปที่ Privacy และให้ติกเครื่องหมายถูกในช่องหน้าข้อความ Acquire licenses automatically for protected content ดังรูป
4.จากนั้นกด OK แล้วก็ดูคลิปได้ทุกเว็บแล้วจ้า