ตารางการออกอากาศและอัพเดตคลิป
รายการ/วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
นัดกับนัด
17:00 - 18:00
สาระแนจัง
22.55 - 23.30
ชิงร้อยชิงล้าน
22.40-24.20
เป็นต่อ
22.20 - 23.20
รักต้องซ่อม
16.00 - 17.00
บางรักซอยเก้า
18.00 - 19.00
ฉลาดล้ำโลก
20.30 - 21.30
ตีสิบ
22.30-24.30
บางจะเกร็ง
22.25-23.20
           
ชิงร้อยชิงล้านฮาวันหยุด
ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
เรื่องจริงผ่านจอ      
22.30-23.50
     
รักริทึม          
16.00-17.00
 
ละครดำขำ         20.40-22.40
20.40-22.40
20.40-22.40